Manufacturer selling hot Polyimide monomer APBIA 2-(4-Aminophenyl)-1H-benzimidazol-5-amine 7621-86-5 99.8%

2-(4-Aminophenyl)-1H-benzimidazol-5-amine be used for the preparation of a polyimide material.

2-(4-Aminophenyl)-1H-benzimidazol-5-amine

Molecular Formula: C13H12N4

Molecular Weight: 224.26

CAS:7621-86-5

EINECS:231-538-6

Purity:99%

2-(4-Aminophenyl)-1H-benzimidazol-5-amine be used for the preparation of a polyimide material.